Pierwsza akredytacja polskiego laboratorium w zakresie badań pomp ciepła w Polsce

Znaczenie jakości oferowanych pomp ciepła jest jedną z kluczowych kwestii w rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce. Tym bardziej ważna jest informacja, że od lipca 2014 roku Centralny Ośrodek Chłodnictwa (COCH) z siedzibą w Krakowie uzyskał jako pierwsza jednostka w Polsce, akredytację w zakresie prowadzenia badań pomp ciepła zgodnie z obowiązującymi normami. Akredytacja została przyznana przez Polskie Centrum Akredytacji i zgodnie z zasadami honorowana jest w całej Europie.

Planowane przez PORT PC wprowadzenie w Polsce Europejskiego Znaku Jakości dla pomp ciepła EHPA-Q na jesień 2014, jest związane z koniecznością prowadzenia testów laboratoryjnych urządzeń w akredytowanym ośrodku badawczym. Już niebawem takim miejscem będzie mógł stać się krakowski COCH po zakończeniu procedury aplikacyjnej do Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła EHPA. Dzięki temu producenci pomp ciepła starający się o przyznanie znaku jakości EHPA-Q dla swoich urządzeń będą mogli badać je również w Polsce. Można mieć nadzieję, że pozwoli to przyspieszyć procedury i obniżyć koszty w stosunku do badań poza granicami kraju.

Mocno wierzę w to, że krakowski COCH stanie się w krótkim czasie renomowanym laboratorium badawczym ale również centrum rozwoju polskich technologii pomp ciepła” twierdzi Prezes Zarządu PORTPC Paweł Lachman. „Akredytacja laboratorium w zakresie badań pomp ciepła to ważne wydarzenie dla całej branży pomp ciepła w Polsce. Wg informacji z Komisji Europejskiej planowane jest w ciągu paru lat wprowadzenie wymogu badań w zewnętrznych laboratoriach, podobnie jak przy aktualnych wymogach dla kotłów gazowych.” – kontynuuje prezes Lachman.

Znak Jakości EHPA-Q dla pomp ciepła wywodzi się z działań krajowych stowarzyszeń branżowych z Austrii, Niemiec i Szwajcarii, które dążyły do stworzenia wspólnego zestawu wymagań zapewniających wysoką jakość produktu i serwisu (pierwotna nazwa Znak Jakości D-A-CH pochodziła od nazw tych trzech państw).  Znak ten przyznawany jest elektrycznie zasilanym pompom ciepła o mocy grzewczej do 100 kW, które przekazują energię z powietrza, gruntu lub wody. Aby otrzymać znak jakości, urządzenie musi spełnić szereg wymagań postawionych przez EHPA, a producent musi zapewnić określony poziom usług. Szczegółowe wymagania dla urządzeń starających się o przyznanie znaku jakości można znaleźć na stronie internetowej PORT PC w zakładce pompy ciepła/jakość.

materiały: PORT PC, rynekinstalacyjny.pl

Dodaj komentarz