Odprowadzanie spalin

Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych ma na celu ochronę pomieszczeń i przebywających w nich ludzi przed szkodliwym działaniem spalin. Dlatego też wszystkie urządzenia grzewcze powinny mieć sprawne instalacje odprowadzające spaliny na zewnątrz budynku. Wyjątek stanowią tutaj jedynie kuchnie gazowe i piekarniki przeznaczone do gotowania i przygotowania potraw w pomieszczeniach kuchennych. Stosowanie tych urządzeń jest jednak uwarunkowane spełnieniem wymagań w stosunku do zapewnienia ciągłej wymiany powietrza i stałego nadzoru procesu spalania w trakcie korzystania z urządzeń gastronomicznych. W związku z tym w pomieszczeniach kuchennych powinien istnieć odrębny, sprawny przewód wentylacyjny. W innych pomieszczeniach nie należy montować urządzeń grzewczych typu A lub B, chyba że pomieszczenia te spełniają specjalne wymogi określone ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89). Dopuszcza się tutaj stosowanie urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania w pomieszczeniach gdzie nie ma przewodu wentylacyjnego. Jednak warunki ekologiczne oraz szereg przepisów prawnych zalecają aby w pomieszczeniach mieszkalnych stosować naturalną wymianę powietrza poprzez sprawny układ wentylacyjny , a więc kominowy przewód wentylacyjny i przepust nawiewny.

Urządzenia typu C

Wymagania dla przewodów kominowych odprowadzających spaliny z urządzeń z zamkniętą komorą spalania omawia norma PN-EN 15287-2:2008 “Kominy — Projektowanie, instalowanie, przekazanie do eksploatacji — Część 2: Kominy przeznaczone do urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania”.

Rodzaje kanałów spalinowych

Norma wyróżnia dwie konfiguracje przewodów spalinowo-powietrznych:

  • konfiguracja koncentryczna w której przewód spalinowy otoczony jest przewodem powietrznym,
  • konfiguracja rozdzielna, w której przewód spalinowy jest rozdzielony z przewodem powietrznym.

U góry konfiguracja koncentryczna, u dołu – rozdzielna. 1-przewód powietrzny, 2- przewód spalinowy
komin

Komin a konstrukcja budynku

Przykład instalacji z przewodami koncentrycznymi typu C3 i C4
aaa

Przykład instalacji systemu rozdzielnego
rozdzielny

Oznaczenia:

– H1 wysokość od ziemi do sufitu (konstrukcyjnego lub wykończonego);
– H2 wysokość od stropu piętra do sufitu (konstrukcyjnego lub wykończonego);
– H3 wysokość kalenicy;
– g pochylenie dachu;
– T1 głębokość i grubość drewnianych belek stropowych piętra i odstępy między środkami;
– T2 głębokość i grubość drewnianych belek stropowych strychu i odstępy między środkami;
– T3 głębokość i grubość stropnic (krokwi) i odstęp między środkami;
– L1 odstęp poziomy między linią środkową komina nad poziomem dachu a ścianą szczytową budynku;
– L2 odstęp poziomy między linią środkową komina nad poziomem dachu a kalenicą dachu;
– C1 odstęp przez poddasze mierzony na linii środkowej systemu kominowego;
– C2 wysokość od ziemi do linii środkowej każdego wlotu przewodu spalinowego;
– C3 wysokość od ziemi do dołu wkładu kominowego;
– C4 całkowita wysokość komina od ziemi do wylotu systemu kominowego;
– C5 wysokość od ziemi do środka każdego włazu;
– C6 wysokość od ziemi do dolnego łuku każdego przesunięcia, gdzie linia środkowa przewodu spalinowego zmienia kierunek
– C7 odstęp pionowy między dolnym a górnym łukiem każdego przesunięcia, gdzie linia środkowa przewodu spalinowego zmienia kierunek
– C8 odstęp poziomy między pionowymi liniami środkowymi każdego przesunięcia
– B1 Wysokość od ziemi do linii środkowej każdego wlotu powietrza;
– F1 odstęp poziomy od środka wylotu urządzenia grzewczego do środka komina;
– F2 odstęp poziomy od środka wylotu urządzenia grzewczego do środka wlotu do komina;
– F3 wysokość od ziemi do środka wylotu z urządzenia grzewczego;
– F4 odstęp poziomy od środka wlotu powietrza do urządzenia grzewczego do środka pionowego przewodu doprowadzającego powietrze;
– F5 odstęp poziomy od środka wlotu powietrza do urządzenia grzewczego do środka wylotu pionowego przewodu doprowadzającego powietrze
– D1 wymiary wewnętrzne przekroju poprzecznego przewodu spalinowego na całej jego długości,
– D2 wymiary wewnętrzne przekroju poprzecznego przewodu doprowadzającego powietrze na całej jego długości,
– D3 wymiary wewnętrzne przekroju poprzecznego połączeniowego przewodu spalinowego,
– D4 wymiary wewnętrzne przekroju poprzecznego połączeniowego przewodu doprowadzającego powietrze,

Przykładowe usytuowanie wylotów kominowych

przyklad1 przyklad21

111

 

źródło:
1) www.ekobudowanie.pl
2) www.instsani.pl

Dodaj komentarz