Uruchomienie instalacji gazowej

Instalacja gazowa może być uruchomiona przez dostawcę gazu po przeprowadzeniu odbioru technicznego i podłączeniu do sieci rozdzielczej. Czynności, które poprzedzić muszą napełnienie instalacji gazem z sieci są następujące:
– podpisanie przez odbiorcę umowy o dostawę gazu,
– napełnienie przyłącza gazem,
– zainstalowanie gazomierzy i wszystkich urządzeń odbierających gaz.
Uruchomienie polega na doprowadzeniu gazu do wszystkich odcinków instalacji oraz urządzeń gazowych. Bezpośrednio przed uruchomieniem instalacji należy sprawdzić zamknięcie wszystkich zaworów i kurków. Ponieważ dopływ gazu do instalacji związany jest z możliwością powstania mieszanki wybuchowej, należy przeprowadzić odpowietrzenie instalacji. Odprowadzenie mieszaniny gazu z powietrzem należy wykonać na zewnątrz budynku poprzez podłączony do przewodu wąż gumowy rozpoczynając od najwyższych kondygnacji. Dopuszczalne jest, aby krótkie odcinki instalacji, takie jak podłączenia urządzeń gazowych.

źródło:
1) www.instsani.pl

Dodaj komentarz