Monthly Archives: grudzień 2020

zawór bezpieczeństwa

Zabezpieczenie instalacji c.o. systemu zamkniętego (PN B-02414)

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania systemu zamkniętego

Instalacja centralnego ogrzewania systemu zamkniętego powinna być zabezpieczona: naczyniem wzbiorczym, zaworem bezpieczeństwa, rurą wzbiorczą, zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem temperatury oraz zabezpieczeniem przed niskim poziomem wody w kotle.

1. Zawór bezpieczeństwa.

Najmniejszą wewnętrzną średnicę króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa do [mm], należy ustalić w następujący sposób :
   – gdy źródłem ciepła jest kocioł – według normy PN-81/M-35630
   – gdy źródłem ciepła jest wymiennik ciepła według wzoru:

dobór zaworu bezpieczeństwa

gdzie:

 • M – masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa, [kg/s]
 • ac – dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu dla cieczy, ac = 0,9 ·arz , arz – rzeczywisty współczynnik zaworu, według PN-82/M-74101
 • p1 – ciśnienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego [bar],
 • r – gęstość wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze, [kg/m3],

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa M [kg/s] oblicza się :
1 – jeżeli ciśnienie wody sieciowej jest równe lub mniejsze niż ciśnienie dopuszczalne instalacji co

M = 0.44 · V

gdzie: V – pojemność instalacji co, [m3]

2 – jeżeli ciśnienie wody sieciowej jest większe niż ciśnienie dopuszczalne instalacji co

M = 447,3 · b · A · ((p2-p1) · r)0,5

gdzie :

 • p2 – ciśnienie nominalne według PN-89/H-02650, [bar]
 • p1 – ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa, [bar]
 • r1 – gęstość wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze, [kg/m3],
 • b – współczynnik zależny od różnicy ciśnień p2-p1
p2-p1 Ł 5 barb=1
p2-p1 > 5 barb=2

 A – powierzchnia przekroju jednej rurki wężownicy lub płyty wymiennika [m2], jeżeli brak jest informacji należy przyjąć A=0.0001 m2

Wewnętrzna średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa nie może być mniejsza niż 15 mm.

2. Naczynie wzbiorcze przeponowe

Pojemność użytkowa naczynia

Vu = V · r1 · Dn

gdzie:

 • V – pojemność wodna instalacji co, [m3]
 • r1 – gęstość wody sieciowej w 10°C r1 = 999,7, [kg/m3],
 • Dn – przyrost objętości wody przy jej ogrzaniu od temperatury 10°C do temperatury obliczeniowej na zasilaniu instalacji , [kg/m3]
tz°C100959085807570656055504540
tz-10°C°C90858075706560555045403530
Dndm3/kg0,04320,03930,03560,03210,02870,02650,02240,01950,01680,01420,01180,00960,0076

Pojemność całkowita naczynia

Vn = Vu · (Pmax + 1)/(Pmax – P)

gdzie:

 • Vu – pojemność użytkowa naczynia, [dm3]
 • Pmax – maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu [bar],
 • P – ciśnienie wstępne w naczyniu [bar]

3. Rura wzbiorcza

Wewnętrzną średnicę rury wzbiorczej d [mm], powinna wynosić co najmniej

d = 0,7 · Vn0,5

gdzie:

Vn – pojemność użytkowa naczynia, [dm3]

Najmniejsza dopuszczalna średnica rury wzbiorczej wynosi 20 mm.

Rodzaje rekuperatorów – wymienniki

Na naszym rynku dostępnych jest wiele typów rekuperatorów. Poniżej przedstawiono rodzaje rekuperatorów ze względu na budowę wymiennika ciepła. Wymienniki krzyżowe Najpopularniejszym, najprostszym i najtańszym rozwiązaniem dla przeciętnego domu jest rekuperator z wymiennikiem krzyżowym, rekuperator krzyżowy. W wymienniku tego typu przepływają obok siebie dwa strumienie powietrza. Jeden … Więcej